Tlf. +45 6599 2195

Full Star Full Star Full Star Full Star Full Star 4.8 af 5 stjerner på Trustpilot

Ønsker du at plante frostfølsomme planter i vinteren?

I det sene efterår og i vinteren beder vi dig tilsende os billeder af plantestedet, så vi kan vurdere, om vi kan give dig grogaranti på buksbom, laurbær, liguster ovalifolium, sølvblad, taks og thuja eller om vi vil anbefale dig at vente med at plante til d. 1. april eller derefter. Det gør vi, da disse planter er mere følsomme i de kolde måneder, så her skal vi være helt sikre på, at vi kan stå inde for forholdene hjemme hos dig.

Vi guider dig til at plante frostfølsomme planter i de kolde måneder

Grogarantien dækker ikke ved frostskader på følgende planter, som er plantet i de sene efterår og vinteren: buksbom, kirsebærlaurbærliguster ovalifoliumsølvbladtaks og thuja. Vi giver fuld grogaranti på disse planter fra d. 1. april – d. 30. juni samt fra midt september til oktober. I det sene efterår og i vinteren beder vi dig tilsende os billeder af plantestedet, så vi kan vurdere, om vi kan give dig grogaranti eller om vi ikke vil anbefale det. Det gør vi, fordi disse planter er mere følsomme i de kolde måneder, så her skal vi være helt sikre på, at vi kan stå inde for forholdene hjemme hos dig. Det er heldigvis nemt med billeder eller facetime-opkald.

Det er vinteren der bestemmer, om du får succes med nævnte planter. Dvs., at summen af følgende forhold har indflydelse:

  • Antal grader i døgnet, vind, sol, nedbør samt hvornår frosten falder har indflydelse. Stille gråvejrsfrost er f.eks. forskelligt fra en frost der kombineres med stærk vind og meget sol.
  • Kommer frosten tidligt på efteråret, inden hækken er afgroet, er de mere følsomme. Kommer frosten sent forår, når hækplanterne har begyndt opadgående saftstrøm, er de også mere følsomme.
  • På dårligt forberedt jord kan der ofte stå mere vand den første vinter end der vil gøre de følgende år, efter at jorden igen er kommet i struktur. Hvis hækken står i vand rådner roden og den fryser lettere i roden. Dette kan forebygges ved, at du sørger for god afdræning, men i disse tilfælde vil vi i de fleste tilfælde fraråde at plante (især på lerjord der er i dårlig struktur). Omvendt kan en meget tør vinter i sandjord betyde at de vintergrønne hæktyper får det for tørt, da sand ikke holder godt på vand. Derfor kan det være aktuelt at vande en enkelt gang i løbet af vinteren. Højde over havet i forhold til området er også et aspekt vi rådgiver efter ift. om det er forsvarligt at plante om vinteren.

De maximale minimumgrader kan vurderes lokalt. Mængden af sol og vind (især fra øst og nordøst)  kan være forskellig inden for den samme grund:

  • Plantes der under mulighed for fuld sol på færdighækken er der større fare for udtørringsskade.
  • Plantes der i et stormfuldt område med især østlig vind er der større fare for udtørringsskade.
  • Såvel for vind og sol kan man afskærme ved vinterdækningsmateriale – (net eller grangrene) det er dog besværligt så snart planterne er over 1 meter høje.
Kontakt os hvis du ønsker at plante frostfølsomme planter i vinteren

Nu ved du mere om, hvad vi tager højde for i kommunikationen med dig, når vi anbefaler eller fraråder vinterplantning af frostfølsommeplanter. Ring til os på +45 65 99 21 95 eller skriv til os på [email protected], så skal vi nok hjælpe dig i mål, så du kommer rigtigt afsted og sikker i mål med din nye færdighæk.

Vinterplantning af frostfølsomme planter – DK